Ominaisuudet...

Voit valita kahdesta saatavilla olevasta DrillDraw-versiosta tarpeisiisi parhaiten soveltuvan.

Standardiversio

DrillDraw Standard mahdollistaa oman harjoitepankin rakentamisen, harjoitussuunnitelmien laatimisen ja harjoitteiden ja harjoitussuunnitelmien siirtämisen ohjelmasta/ohjelmaan.

Pro-versio

DrillDraw Prossa on runsaasti tehokäyttäjälle suunniteltuja lisäominaisuuksia. Ominaisuudet mahdollistavat mm. suurten harjoitekirjastojen helpon organisoimisen, monipuolisten harjoitesarjojen ja progressioiden laatimisen ja harjoitussuunnitelmien nopean luomisen ja muokkaamisen.

Molemmissa DrillDraw’n versioissa on seuraavat ominaisuudet:

Harjoitteen piirtotyökalu

 • Easily and quickly create drills.
 • Korkealaatuisten harjoitteiden tuominen ohjelmaan ja oman harjoitepankin rakentaminen.
 • Harjoitteiden vieminen ohjelmasta DrillDraw-formaatissa. Harjoitteiden jakaminen muille käyttäjille, jotka voivat halutessaan muokata harjoitteita.
 • Harjoitteiden luominen, tallentaminen, muokkaaminen ja edelleen tallentaminen uusina versioina.
 • Harjoitteiden vieminen ohjelmasta PDF-dokumentteina tai kuvatiedostoina mahdollistaa niiden käyttämisen esim. Powerpointissa, Wordissa tai verkkosivuilla
 • Harjoitteiden suunnittelu tai harjoitussuunnitelmien laatiminen ei vaadi verkkoyhteyttä.

Harjoituksen suunnittelutyökalu

 • Harjoitussuunnitelman laatiminen hetkessä oman harjoitepankkisi pohjalta.
 • Olemassa olevien harjoitussuunnitelmien helppo käyttö ja muokkaaminen.
 • Harjoitussuunnitelmien tulostaminen ja siirtäminen PDF-muotoon.
 • Harjoitussuunnitelmien vaivaton lähettäminen sähköpostilla.
 • Harjoitussuunnitelmien laatiminen tai oman harjoituskirjastosi käyttö eivät vaadi internet-yhteyttä.
 • Harjoitussuunnitelmien tallentaminen omaan paikalliseen harjoituskirjastoon tai käyttäjätilillesi DrillDraw pilvipalveluun.

Tallennus DrillDraw-pilvipalveluun

 • Harjoitteiden ja harjoitussuunnitelmien tallennus omalle yksityiselle tilillesi DrillDraw-pilvipalveluun. Voit käyttää tallentamiasi harjoitteita ja suunnitelmia millä tahansa tietokoneella, jolle on asennettu DrillDraw.
 • Pilvipalvelun sisältöjen käyttäjäoikeuksien hallinta ja harjoitteiden jakaminen valitsemiesi DrillDraw-käyttäjien kanssa.
  Lisätietoja tästä linkistä »

Alla olevasta taulukosta näet DrillDraw’n tärkeimmät ominaisuudet ja versioiden väliset erot


Ominaisuus Standardiversio Pro-versio
Laaja valikoima kansainvälisiä symboleita, kaukalo- ja kenttätyyppejä ja valmiita pohjia harjoitteiden laatimiseen
Mahdollisuus tuoda ohjelmaan tuhansia korkealaatuisia harjoitteita alan verkkosivustoilta
Olemassa olevien ja ohjelmaan tuotujen harjoitteiden ja harjoitussuunnitelmien muokkaaminen, tallentaminen ja uudelleenmuokkaaminen
(maalivahtiharjoitteiden käyttö vaatii ”Goalie drill” lisäosan).
Monipuolinen teksiteditori, joka mahdollistaa fonttityypin, ja koon sekä tekstivärin valinnan ja symboleiden käytön harjoitteen kuvauksessa
Usean harjoitteen yhtäaikainen muokkaus. Kopiointi/leikkaaminen/liimaaminen harjoitteesta toiseen .
Harjoitteiden ja harjoitussuunnitelmien tallentaminen omalle tietokoneelle tai DrillDraw-pilvipalveluun
Harjoitteiden vienti ohjelmasta eri kuvatieostoformaateissa (.jpeg, .bmp jne.).
Export Plus lisäosa
Harjoitteiden ja harjoitussuunnitelmien vienti ohjelmasta ja lähettäminen sähköpostilla PDF-muodossa
18 eri urheilulajia yhdellä lisenssillä
Windowsin tehtävänhallintaa muistuttava harjoitenäyttö haluamasi harjoitteen hakemiseen
Haku harjoitetietokannasta mm. harjoitteen nimen, päivämäärän ja painotusten perusteella
Harjoitteiden esikatselu ennen muokkaamista tai harjoitussuunnitelmaan lisäämistä
Helppo monipuolisten harjoiteketjujen, progressioiden ja kaavioiden laatiminen
Harjoitteiden tarkempi ja nopeampi laatiminen pelialueen zoomauksen ansiosta
Harjoitteiden helppo uudelleenjärjesteleminen harjoitussuunnitelmassa
Mahdollisuus useisiin eri harjoitepankkeihin ja harjoitteiden siirtäminen vaivattomasti pankkien välillä
Mahdollisuus useisiin eri harjoituskirjastoihin ja harjoitussuunnitelmien siirtäminen vaivattomasti niiden välillä
Harjoitteiden ja harjoitussuunnitelmien esikatselu ennen tulostusta
Logo Manager lisäosa
Mahdollisuus lisätä joukkueen logo (tai muu valitsemasi kuva) pelikentän pintaan ja harjoitussuunnitelmien ylätunnisteeseen
Goalie Drills lisäosa
Yksityiskohtaisten ja tarkasti kuvattujen, helposti ymmärrettävien maalivahtiharjoitteiden laatiminen
Template editor lisäosa
• Omien harjoitemallien, harjoitussuunnitelman ylätunnisteiden, kokoonpanojen jne. laatiminen.